%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bd

Η ακράτεια ούρων αποτελεί μια νοσολογική οντότητα κατά την οποία κλινικά παρουσιάζεται ακούσια απώλεια ούρων στην εκπόνηση των καθημερινών δραστηριοτήτων των ατόμων. Αποτελεί ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο παρόλο που συχνά αποκρύπτεται λόγω κοινωνικών η ηθικών αναστολών και φτάνει στο 20-25% του γυναικείου πληθυσμού σε ηλικία άνω των 40 ετών ενώ στον ανδρικό πληθυσμό αγγίζει μόλις το 2-5% των ενηλίκων ανδρών.

Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον κλινικό τμήμα της «απώλειας ούρων» είναι ότι κατά το 80% περίπου θεραπεύεται χειρουργικά ή φαρμακευτικά, αποτελεί δηλαδή μια «ιάσιμη νόσο» και όχι όπως πιστευόταν μέχρι πρόσφατα ή ακόμα θεωρείται από μεγάλο μέρος του πληθυσμού ως αθεράπευτο ή φυσιολογικό παράγοντα ντροπής ή «κοινωνικής απομόνωσης».

Η ακράτεια ούρων υποδιαιρείται σε 3 βασικές μορφές ανάλογα με τα αίτια, τις κλινικές εκδηλώσεις και την κατηγορία του πληθυσμού που απασχολεί.

1.Ακράτεια Προσπαθείας (stress incontinence): παρουσιάζεται βασικά στο γυναικείο φύλο εκδηλώνεται με ακούσια απώλεια μικρής ή μεγαλύτερης ποσότητας ούρων κατά την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης η οποία μοιραία μεταβιβάζεται στο ουρογεννητικό σύστημα. Έτσι, κατά τη διάρκεια έντονης σωματικής καταπόνησης ή άσκησης (α’ βαθμού), βήχα, φταρνίσματος,, άρσης βάρους, σέξ (β’ βαθμού) ή ακόμα και ελάχιστης δραστηριότητας όπως περπάτημα ή οικιακές εργασίες (γ’ βαθμού), πραγματοποιείται απώλεια ούρων λόγω ελλιπούς στήριξης της ουρήθρας και του αυχένα της ουροδόχου κύστης. Βλάβη της στηρίξεως είτε παθητική-ανατομική λόγω προπτώσεως της μήτρας-κυστεοκήλης, είτε ενεργητική λόγω χαλαρού τόνου του ανελκτήρα του πρωκτού, ή του ραβδοσφικτήρα της ουρήθρας έχει ως συνέπεια την εμφάνιση ακράτειας προσπαθείας. Προδιαθεσικοί παράγοντες για εμφάνιση αυτής της μορφής της ακράτειας είναι η πολυτοκία, οι επιπλεγμένοι τοκετοί (βεντούζα, εμβρυουλκία), η παχυσαρκία, το κάπνισμα και οι νόσοι του αναπνευστικού όπως χρόνια βρογχίτιδα, με το βήχα που προκαλούν, ο σακχαρώδης διαβήτης (πολυουρία-πολυδιψία) και η χειρονακτική εργασία. Η βασική θεραπεία της μορφής αυτής της ακράτειας είναι χειρουργική με την αποκατάσταση της ανατομικής στήριξης του ουροποιητικού με πληθώρα επεμβάσεων και διαφόρου βαθμού αποτελεσματικότητας αυτών όπως πρόσθια κολπορραφία (60-70%), κολποανάρτηση κατά Burch (85%), εγχειρήσεις αγκύλης (sling operations 80-85%) ή κολπικό ράμμα ελευθέρου τάσεως (ΤVT 80-90%), το οποίο πρόσφατα φαίνεται να κερδίζει έδαφος στις χειρουργικές επιλογές. Η θεραπεία των συμπαραμαρτούντων παθολογικών παραγόντων βελτιώνει κατά 40% περίπου την ακράτεια.

2.Επιτακτική Ακράτεια (Detrussor Instability): Παρουσιάζεται εξίσου στα δύο φύλα ή με αυξημένη συχνότητα στο γυναικείο και εμφανίζεται με έλλειψη εγκράτειας δηλαδή αυτόματη απώλεια ούρων χωρίς δυνατότητα αναστολής της ούρησης, όταν η πλήρωση της ουροδόχου κύστης φτάσει σ’ένα συγκεκριμένο σημείο, συνήθως πολύ μικρότερο της φυσιολογικής μέγιστης χωρητικότητας της κύστης, με αποτέλεσμα σε βαριές μορφές το μεσοδιάστημα μεταξύ των ουρήσεων να είναι τόσο μικρό που να απομονώνει κοινωνικά την πάσχουσα. Οφείλεται κυρίως σε νευρολογικής φύσης βλάβες του ουροποιητικού, ενώ παράγοντες που ενοχοποιούνται είναι η γεροντική ηλικία, και νευρολογικές νόσοι όπως σακχαρώδηs διαβήτηs, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, σκλήρυνση κατά πλάκας, βλάβες νωτιαίου μυελού κ.τ.λ. Η θεραπεία αυτής της μορφής ακράτειας είναι βασικά φαρμακευτική με τη χρήση αντιχολινεργικών φαρμάκων α γενιάς (Ditropan-οξυβουτανίνη) ή β’ γενιάς (Detrusitol-τολτεριδίνη) με πολύ καλά έως μέτρια αποτελέσματα.

3.Απώλεια ούρων έξ υπερπληρώσεως. Αφορά συχνότερα το ανδρικό φύλο και πολύ λιγότερο το γυναικείο. Οφείλεται σε πλημμελή αποχέτευση των ούρων λόγω απόφραξης της ουρήθρας συνηθέστατα λόγω διόγκωσης του προστάτη στο ανδρικό φύλο (80-90% του τύπου αυτού ακράτειας) ή εκσεσημασμένης κυστεοκήλης και αναστροφής της ανατομικής θέσης της ουροδόχου κύστεως στη γυναίκα. Η αδυναμία αποχέτευσης της κύστης δημιουργεί παθολογική αύξηση της χωρητικότητας αυτής και στη συνέχεια απώλεια μικρών ποσοτήτων ούρων με την κίνηση ή αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης. Η θεραπεία αυτής είναι κατ’εξοχήν χειρουργική με προστατεκτομή στον άνδρα ή ανάταξη της κυστεοκήλης στη γυναίκα καθώς και υποβοηθητική φαρμακευτική αγωγή προ ή μετεγχειρητικά.

Ουροδυναμικός έλεγχος

Σ’ένα ποσοστό περίπου 30%, μπορεί να συνυπάρχουν οι διάφορες μορφές ακράτειας γεγονός που καθιστά απαραίτητο τον έλεγχο των ασθενών αυτών με την ειδική εξέταση που καλείται ουροδυναμικός έλεγχος. Η μελέτη αυτή είναι συνεπώς απαραίτητη τόσο για την :

  1. Εκτίμηση του μεγέθους της απώλειας ούρων
  2. Διαφοροδιάγνωση μεταξύ των διαφόρων μορφών ακράτειας ή και για την
  • Προεγχειρητική ή μετεγχειρητική εκτίμηση των ασθενών

Ο κλινικός γιατρός (παθολόγος, ουρολόγος, γυναικολόγος, χειρουργός) έχει συχνά ν’αντιμετωπίσει διαφοροδιαγνωστικά διλήμματα καθώς π.χ. στο 40% γυναικών που παρουσιάζουν συμπτώματα επιτακτικής ακράτειας πάσχουν τελικά από ακράτεια προσπαθείας και έτσι η φαρμακευτική αγωγή δε φαίνεται να βελτιώνει καθόλου την ασθενή. Ο ουροδυναμικός έλεγχος περιλαμβάνει συνοπτικά:

  1. Λήψη ιστορικού και καταγραφή επιβαρυντικών παραγόντων
  2. Ουροφλοομετρία: Καταγραφή της ταχύτητας και του ποσού ροής των ούρων.
  3. Κυστεομανομετρία: Ταυτόχρονη καταγραφή των πιέσεων της ουροδόχου κύστης, της κοιλίας και του εξωστήρα μυός της κύστης με τη χρήσης ειδικών ακροδεκτών (probes) ενώ με ειδικές κινήσεις (π.χ. βήχας), σε καθορισμένες θέσεις της ασθενούς (ύπτια, όρθια, προσπάθεια έγερσης) μελετάται η διεργασία της ούρησης, μιμούμενη την καθημερινή φυσιολογική δραστηριότητα της γυναίκας.

Πιο ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις ανάλογα με τις ενδείξεις της ασθενούς είναι επιγραμματικά η προφιλομετρία της ουρήθρας, η ηλεκτρομυογραφία και η video – κυστεομανομετρία της ούρησης που συνολικά με απλό και οικονομικό τρόπο προσφέρουν ξεκάθαρα αποτελέσματα και λύσεις στο θεράποντα ιατρό για την βελτίωση ή ίαση των συμπτωμάτων της ασθενούς του.